02573 679 118 - 02573 679 177

Chào mừng năm học 2017 - 2018

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI

  Thông tin về đề thi  
Đề thi minh họa TN THPT 2017 môn Địa
Cập nhật lúc 11.46.44 ngày 22.02.2017
Xem đề thi   Xem đáp án

Tải từ liên kết


Các đề thi khác khác
.................  
     
 
 

   Trường THCS và THPT Chu Văn An
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   Lãnh Trường - Xuân Lãnh - Đồng Xuân - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   02573 679 118 - 02573 679 177
leanpha@phuyen.edu.vn   
   thpt.chuvanan@phuyen.edu.vn